Πατήστε για μεγέθυνση

3 Επιβάτες   2 Αποσκευές* Κλιματισμός   4 Πόρτες
* Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες από δύο μεγάλες αποσκευές, για την δική σας άνεση, θα προτείναμε χρήση δεύτερου οχήματος.